מהי הפרה יסודית של הסכם מכר

עורך דין זהו אדם אשר מורשה לעסוק בעריכת דין, בנתינת ייעוץ משפטי ותפקידו לייצג את האזרח מול רשויות החוק. באביבי משרד עורך דין, אנו מטפלים בדיני חוזים ובכל הקשור להפרות חוזים, ביטול חוזים, גרם הפרת חוזה, אכיפת חוזים וכן פיצויים בשל הפרת חוזים.

חוזה מכר

זהו חוזה שיש לקיים אותו בדרך המקובלת. לדוגמא, במקרים בהם החוזה אינו כולל חובה כלפי המוכרים לחתום על שטרי מכר, לא יוכלו האחרונים לטעון כי לא עשו זאת משום שהחוזה איננו מחייב. חתימה על שטרי המכר הינה הכרחית לשם העברת הבעלות ועל כן היא חובה מתוקף תום הלב לקיום החוזה.

הפרת חוזה יסודית והפרת חוזה שאינה יסודית

במידה ואחד הצדדים מפר את חוזה המפר הפרה יסודית, הצד השני רשאי לבטל את החוזה. כל זאת, בכפוף למועדים הקבועים ולתנאים הספציפיים בחוזה. הפרה יסודית זוהי הפרה אשר לפי החוזה מוסכם כי אי קיומה במועד שנקבע הינה הפרה יסודית של החוזה. הפרה יסודית של חוזה מכר מהווה עילה לביטול ההסכם כולו. ביטול חוזה בגלל הפרה יסודית של הסכם מכר תתבצע על ידי הודעה בדבר הביטול לצד המפר. הפרה שאינה יסודית זוהי עילה לביטול חוזה רק אחרי התרעה בדבר ההפרה. במידה והצד המפר לא יפעל על מנת לתקן את ההפרה, הצד הנפגע רשאי להביא לביטול חוזה המכר.

ביטול חוזה  וחובת ההשבה

חוק החוזים קובע מספר עילות שבגינן ניתן לטעון לביטול חוזה. חוק החוזים הוא הקובע לאלו תרופות זכאי הצד אשר נפגע בגין הפרת חוזה. על פי חוק זה ישנן מספר דרכים באמצעותן רשאי הצר הנפגע לפעול, מביטול החוזה ועד קבלת פיצויים וכלה בהוראה לאכיפתו. כל צד חייב להשיב לצד השני את מה שקיבל ממנו בגין החוזה. הצד שנפגע בגין הפרת ההסכם רשאי לתבוע מהצד המפר פיצויים בעקבות מעשיו.

אביבי משרד עורך דין מתמחה בחוזי מכר והפקעת מקרקעין על כל סוגיו, ומספק ללקוחותיו שירות יסודי וייחודי. צרו קשר ותקבלו את השירות המקצועי ביותר עבור החלטות משמעותיות וגדולות בחייכם.