עו"ד תביעות סיעוד – למה להיעזר באיש מקצוע?

הרבה בני אדם מצטרפים אל פוליסת ביטוח סיעודי על ידי חברת ביטוח, כדי שיוכלו לוודא כי בבוא יום מן הימים בו ייקלעו לכדי סיטואציה אשר בה יהפכו לסיעודיים, יהיה באפשרותם להגיש תביעה ולקבל שיפוי מדי חודש, אשר ייתן בידם להתקיים בכבוד. למרבה האירוניה, בהרבה מן הצבים חברת הביטוח עשויה לדחות חלק מן תביעות הסיעוד אשר מוגשת לה והרבה פעמים בחוסר צדק מוחלט.

 

עו"ד תביעות סיעוד – למה להיעזר באיש מקצוע?

במידה והחליטה חברת הביטוח לדחות על הסף תביעה של סיעוד, יש לכך שתי סיבות עיקריות והן יובאו להלן – האחת – חברת הביטוח תטען לטענה של אי גילוי מטעם המבוטח. השניה – כי המבוטח לא נמצא במצב של סיעוד בהתאם להגדרה אשר כתובה בתוך הפוליסה ומכיוון שכך לא התגבשו התנאים לשפות אותו, היא תושתת על העיקר של קיומה של בדיקה רפואית, אשר נערכה באמצעות מאריך מאת חברת הביטוח. בדיקות אלה ביסודן לא משקפות כלל וכלל את המצב הרפואי הממשי של המבוטח. טענה של אי גילוי טומנת בחובה כי המבוטח לקה במחלה רפואית כל שהיא לפני שהוא חתם על הפוליסה של הביטוח והוא החביא אותן או לא הצהיר עליהן במלואן אל מוך חברת הביטוח ומפאת סיבה זו מצב זה מאפשר את הדחייה של הזכאות של המבוטח.

קודם כל, עליכם לדעת כי דחייה של תביעת הסיעוד באמצעות חברת הביטוח לא סותמת עליכם את הגולל ובהרבה מצבים על ידי ייצוג משפטי של עורך דין, אשר מתמחה בתחום, עשוי להביא לשינוי של דחיית תביעת הסיעוד. בנוסף לכך, נטל ההוכחה כי המבוטח לא זכאי לשיפוי מוטל על כתפי חברת הביטוח וכל סיבה נראית לעין אשר אותה תציג חברת הביטוח עבור דחייה של התביעה אפשר לסתור אותה בכל מיני אפשרויות, כמו לדוגמה – כאשר חברת הביטוח תקבע על תשתית של בדיקה רפואית כי אתם לא קיימים בסיטואציה של סיעוד, במצב זה יוכל עורך הדין מטעמכם להציג פרשנות שונה על ידי הוכחות רפואיות, כמו גם פירוט של ליקויים במהלך ביצוע הבדיקה הרפואית, אשר יערערו את נכונות המסקנות שאליה הגיעה.

למידע מקצועי וייעוץ, מומלץ לדבר עם עורך דין מומחה לענייני תביעות סיעוד.