דוח שנתי לעוסק פטור – איך להגיש את זה נכון

עוסק פטור מכין ללקוחותיו לאורך השנה קבלות בלבד. בתום שנת הכספים הוא מקבל מסמך ממע"מ כדי שידווח על היקף הפעילות העסקית.

את המידע הוא מעביר למשרדי מע"מ באופן מקוון. אם סך הכנסותיו הוא בתוך המעטפת של עוסק פטור, הוא ימשיך להתנהל כך. אך אם גובה הכנסותיו עבר את התקרה, הוא יידרש לעבור מעוסק פטור לעוסק מורשה.

הגשת דוח אישי לרשויות המס

בתחילת כל שנת כספים, מגישים את הדוח האישי עבור השנה החולפת. בדוח השנתי לעוסק פטור יש לכלול את המסמכים הבאים:

  1. הדוח המקוון של היקף העסקאות שדווח למע"מ.
  2. טופסי 106 של העוסק אם הוא גם שכיר וגם עצמאי.
  3. טופסי 106 של בן או בת הזוג בכל מקומות העבודה שבהם עבדו במהלך השנה.
  4. הכנסות מביטוח לאומי כמו עבור דמי לידה, קצבת נכות, או דמי אבטלה.
  5. הכנסות נוספות כמו שכר דירה של נכס בבעלותו.
  6. מסמכים על ההוצאות המוכרות כמו שכר דירה למחסן, ארנונה חשמל והעלויות הנלוות.
  7. תשלומים ששולמו לקופות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי חיים או ביטוחי מנהלים
  8. אישורים מקוריים של תרומות ששולמו לגורמים שהם בעלי אישורים על פי סעיף 46.

בדיקת הדוח האישי לפני ההגשה

רואה החשבון מרכז את כל הנתונים ובודק מול שנים קודמות ועל פי אופי ההתנהלות של העסק, אם הועבר אליו מלוא המידע, או חסרים אישורים מסוימים על הכנסות או על הוצאות ספציפיות.

הוא מעלה את כל הנתונים באמצעות התוכנה שלו, כדי לעשות סימולציה דרך משרד רואי חשבון ולבדוק אם לאחר התחשיבים, העוסק הפטור אמור לשלם מס או שהוא לא מגיע לסף הנדרש. הדוח מוגש ידני או מקוון.