פירוק חברה – מה עומד מאחורי זה

כל חברה עסקית, מסחרית, היא יישות משפטית לכל דבר. חלים עליה כללים וחוקים שונים, על פיהם היא פועלת, באמצעותם היא מתנהלת בצורה סדירה וחוקית.

על כן, כשאנחנו רוצים לפרק חברה, אזי שעלינו לעשות זאת בצורה מסודרת, בצורה נכונה על פי החוק. אנחנו לא יכולים לעשות את זה ככה סתם. זה נכון אם אנחנו מעוניינים לפרק את החברה מרצון, מסיבות כאלה ואחרות, ובין אם גורמים חיצוניים מבקשים מבית המשפט לפרק את החברה, בגין חובות או ניהול לא תקין ומכל סיבה אחרת שמתירה, על פי החוק, לפרק חברות.

צריך לומר, פירוק חברה נשמע אולי דבר שלילי, אך זה לא בהכרח כך. יש מצבים בהם חברות מתפרקות מאחר והן נמכרות באופן מלא לחברות אחרות, ואלה מחליטות לרכוש את כל מה שיש בחברה, ואז אין צורך בקיומה. מה שכן, ברוב המקרים, באופן טבעי, פירוק חברה הוא אכן דבר שאיננו נובע מסיבות חיוביות, בין אם אנחנו עושים את זה מרצון ובין אם לאו.

כיצד זה מתבצע בפועל

בעיקרון, פירוק חברה חייב להתבצע בליווי גורמי מקצוע, בין אם זה עורכי דין, רואי חשבון וגורמים אחרים שמתמחים בכך. על פי הסדרים ברורים, מתוך כוונה שכל מי שעובד בחברה בזמן הפירוק וכל מי שנמצא איתה בקשר עסקי כזה או אחר, יקבל את כל מה שמגיע לו. למשל, ספקים או גורמים אחרים.

כמובן, שלא תמיד זה אפשרי מסיבות כלכליות, ואז יש צורך להגיע להסדר מסוים עם החברה בשביל שזו תוכל לספק את כל מה שהיא יכולה, חשוב להדגיש, הרבה פעמים מי שיישא בתוצאות תהיה חברת הביטוח שצטרך לשלם חלק מהפיצויים למי שלא יזכה לקבל את כספו מהחברה.