הכשרת חריגות בנייה – מה זה אומר בעצם?

הכשרת חריגות בנייה היא פעולה אשר יש לבצע לנוכח העובדה שהרשות המקומית הגישה כתב אישום נגד בעלי הנכס עקב כך שבתהליך הבנייה הם יצרו חריגות בנייה, כמו לדוגמה בנו מחסן אשר לא קיבל היתר בנייה כמתחייב בחוק.

 

ביצוע הכשרות חריגות בנייה

ביצוע ההכשרות הוא הסדרת כל נושאי חריגות הבנייה מול הרשות המוניציפלית, כדי שבסופו של התהליך יתוקנו הליקויים על ידי הדיירים כמו לדוגמה הריסת המבנה או השגת היתר בנייה בדיעבד, ביטול מלוא כתב האישום או חלק ממנו, הפחתה של הקנסות וטיפול בנושא הנזק אם קיים לצד שלישי כמו לדוגמה לאחד השכנים.

אדם אשר בנה בית וביצע פעולות אשר לא אושרו מגיע לנקודה שבה הרשות המוניציפלית אינה מוכנה שהדבר יימשך ולכן מוציאה נגדו כתב אישום. המהלך שבוצע ללא רשות הוא מהלך פלילי ולכן עלולות להיות לכך השלכות על בעל הנכס במישור האישי, הכלכלי מול מקום העבודה ועוד. המטרה שלו היא לפתור את הבעיה, כדי שלא יקודם ההליך המשפטי.

בעל הנכס שוכר אנשי מקצוע שילוו אותו בהליך זה לביטול עבירות הבנייה אשר בוצעו בפועל. הם יגישו את הבקשות הרלוונטיות לעירייה כדי לקבל היתר בדיעבד, או כדי לבצע פעולות אחרות שיאושרו על ידי אגף התכנון העירוני.

 

הכשרות בנייה עתידיות

יש מקרים רבים אשר בהם מבקשים הגורמים המקצועיים רישוי בנייה עתידית והרחבת המצב הקיים כדי למנוע בעייתיות מול ועדות התכנון. הליך זה כולל כמה וכמה שלבים כמו מדידת הנכס, הערכת שמאי, הגשת תוכניות מפורטות, הסרת התנגדויות של השכנים ועוד.

רק גורמים מקצועיים אשר מעורים היטב בדרך ההתנהלות יוכלו לסייע לבעל הנכס אשר נקלע לסיטואציה מורכבת זו.