איך מגישים תביעה לפיצויים מגרמניה? שלב אחר שלב

לפני הגשת תביעה לפיצויים מגרמניה, יש לוודא שמגיש התביעה עומד בכל הקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה, כיוון שאם אחד הקריטריונים לא תואם, התביעה לא תאושר ולכן חבל על הטרחה. למדו איך מגישים תביעת פיצויים מגרמניה.

הקריטריונים לקבלת פיצויים מהביטוח הלאומי של גרמניה 

  • אם הניצול שהה באחד מהגיטאות שממשלת גרמניה הכירה בהם. 
  • אם במהלך שהותו, הוא גם עבד בגטו.
  • אם ניצול השואה וגם בת הזוג שלו כבר אינם בחיים, אם ניצולת השואה ובן הזוג שלה כבר אינם בחיים, מתאריך 26.6.2002 ואילך, הרי שהיורשים החוקיים שלהם מגישים את התביעה.
  • אם הניצול או הניצולה, הגישו בקשה לביטוח לאומי בישראל, לאחר חודש אפריל 1975 לקבלת גמלה.

הגשת הבקשה לשגרירות גרמניה 

בהתאם לדרישות, מכינים את כל המסמכים הרלוונטיים. יש מסמכים שיש לתרגם או לשים חותמת אפוסטיל ולכן יש להקפיד ולהכין הכול כנדרש.

עורך הדין בודק את הניירת ואם קיים צורך במסמך נוסף, הנושא מטופל על ידי הלקוח, או על ידי עורך דין סיבר ווייצקר לצורך העיניין.

כל הניירת מוגשת באופן מסודר לגורמים הרלוונטיים במשרד ביטוח לאומי בגרמניה כדי לבדוק אם הנושא יאושר. 

קבלת תשובות מביטוח לאומי בגרמניה 

לאחר בדיקה מעמיקה של הניירת, מתקבלת החלטה מפורטת אם הנושא אושר או לא. לעיתים יש צורך במסמך נוסף, כדי לסיים את התהליך ולפעמים הבעיה נובעת מאי עמידה בקריטריונים.

אם הבקשה אושרה, מצורף למסמך זה פירוט של הכספים, איך בוצע התחשיב ומה גובה הכספים המגיעים לאדם זה ואופן התשלום. 

ברוב המקרים קיים פיצוי חד פעמי המשולם רטרואקטיבית עבור שנים קודמות. בנוסף לכך מתבצעת הגדלה של גובה הקצבה החודשית כיוון שמתווספות שנים של עבודה בגטו ולכן קיימת העלאה יחסית בתשלומים החודשיים.