הגשת טופס 250

טופס 250 הינו טופס הפניה לטיפול רפואי המיועד לשכירים אשר עברו תאונת עבודה. טרם מגישים תביעה למוסד לביטוח לאומי יש לפנות אל המעסיק על מנת שהוא ימלא טופס זה. במאמר זה נספק לכם את כל המידע אודות הגשת טופס 250.

טופס 250 – מילוי הטופס

מילוי טופס זה כולל את הפרטים המלאים של המעסיק, פרטי קופת החולים בהם המבוטח חבר, פרטי התובע, הפרטים המלאים של התאונה כפי שהעובד סיפר למעסיק, כמו למשל תאריך תאונת העבודה, סוג העבודה, מקום התרחשות התאונה, תיאור מפורט של התאונה שהתרחשה והאיברים שנפגעו בעת התאונה. השלב האחרון יהיה חתימה של המעסיק על הצהרת המעסיק. חשוב לקחת בחשבון שאם יש למעסיק הסתייגות כלשהי בעניין הפגיעה שתיארתם, הוא יצטרך לפרט על כך טרם הגשת טופס 250. 

הגשת טופס 250 – נקודות חשובות

  • אימות – תמיד יש לוודא שהמעסיק מילא את כל הפרטים של העובד ושלו באופן נכון. אי מילוי או מילוי באופן שגוי או חסר, יוביל למצב לכך שהתביעה תוחזר או תידחה.
  • חתימה – תמיד יש לוודא שהמעסיק חתם על ההצהרה בטופס זה וזאת על מנת שהתביעה לא תוחזר אליכם ויתחיל עיכוב.
  • אין הכרה – טופס זה אינו מעיד בשום אופן על הכרה בתאונה כתאונת עבודה. החלטה אודות סיווג התאונה תתקבל אך ורק על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • טיפול פרטי – ההחלטה לפנות אל גורמים פרטיים למטרת טיפול רפואי, תוביל לכך שההוצאה תהיה רק של הנפגע. ההוצאות לא יוחזרו לו, רק הוצאות של קופת החולים בו הוא מבוטח או חדר המיון אם אין ברירה אחרת.

חשיבות טופס 250

חשיבותו של הגשת טופס 250 גבוהה באם אתם שכירים, שכן זהו אחד מטפסי החובה אותם יש לצרף לטופס תביעה לתשלום דמי תאונה וזאת בנוסף לתעודה רפואית ראשונה החתומה על ידי הרופא המטפל.  טופס התביעה בצירוף הנספחים (כולל טופס 250), ישלחו למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון או בדואר.

פנו עוד היום לחברת זכות ויוזמה.