מהו קבלן רשום?

מהו קבלן רשום

קבלן רשום הינו קבלן שקיבל היתר להימנות בפנקס רישום הקבלנים שהינו גוף המסופח למשרד הבינוי והשיכון. האישור ניתן לאחר הגשת בקשה מתאימה על פי הסיווג הנדרש. יש לציין, כי כל קבלן בעבודות הנדסת בנייה חייב ברישיון לביצוע פרויקטים של החל  מ45,000 שח. מדרגה כזאת ניתן לטפס והסיווג הראשון הוא ג1 שבו הוא יכול לבצע פרויקטים בהיקפים כספיים של עד 4,334,000 שח. היקפים אלו מספיקים לפרויקטים קטנים פרטיים או מסחריים.

הגשה ויתרונות לסיווג

הגשת הבקשה לכל סיווג ובפרט כאשר מגישים בקשה של העלאת סיווג לקבלנים מותנית בניסיון הנצבר. לסיווג ג1 למשל יש צורך בתעודות השכלה המעידות על לימודים במוסד מוכר מטעם משרד העבודה והרווחה. כן, נדרש ניסיון בביצוע פרויקטים לאורך 5 שנים. בעלי מקצוע מהתחום כמו אדריכלים, מהנדסי בנייה ואחרים יכולים להסתפק בשנתיים ניסיון. בעל סיווג רוכש מספר יתרונות. הוא יכול להשתתף במכרזים ולקבלם בהיקפים המדוברים, הוא יכול לקבל היתר להעסקת עובדי שטחים, יוצר לעצמו תדמית של קבלן מכובד בשוק. כל אלו אך מוסיפים לו עוצמה כלכלית ואחרת.

עלייה ברמת הסיווג

ניתן לעלות דרגת הסיווג ולהגיע עד ג5 שהיא הגבוהה ביותר במדרג. בשלב זה אין הגבלה על גודל הפרויקט או ההיקפים הכספיים הנדרשים. בדרגות גבוהות אלו יורדת התחרות בגלל מיעוט, יחסי, של חברות בנייה, ולכן משתלם לשאוף להגיע לשם. מומלץ להיעזר במומחים להגשת והשגת סיווג קבלן רשום. הם מכירים היטב את כל הנהלים ואת הטפסים שיש להגיש. היות ומדובר בהליך בירוקרטי, הרי שכל טעות בהגשה עלולה לעכב את התהליך. במקרים קיצוניים, גם לדחותה. משרד עורכי דין המתמחה בתחום יכול לייצג, לערער על דחייה, ובמידת הצורך להמשיך וללוות הלאה. ידוע כי יש להגיש דו"חות מתמשכים גם לאחר מקבלת הסיווג וזאת על מנת לשמרו.