בדיקת נאותות

בדיקת נאותות היא תהליך של חקירת הרקע והכישורים של אדם או ארגון.

מידע זה משמש לאחר מכן כדי להחליט אם יש לסמוך על אותו אדם או ארגון.

המונח "גילוי נאות" בא מהדרישה החוקית, מצד לחוזה לנקוט זהירות סבירה כדי למנוע נזק לצד אחר

במדינות רבות, ישנם עונשים פליליים על אי בדיקת נאותות בהקשרים מסוימים,

כגון כאשר נדרשת בדיקת נאותות על פי חוק, כגון עם מנהלי חברות בתחומי שיפוט רבים.

מקרים נפוצים בהם נדרשים לבדיקת נאותות

ישנם סוגים שונים של בדיקת נאותות שניתן לבצע, בהתאם להקשר הספציפי ולאופי ההשקעה או הרכישה.

בדיקת נאותות פיננסית כוללת סקירת דוחות כספיים ורישומים,

כדי להעריך את היכולת הפיננסית ואת הסיכונים הפוטנציאליים של ההשקעה.

בדיקת נאותות משפטית, כוללת סקירת חוזים ומסמכים משפטיים,

די להבטיח שכל האישורים והרישיונות הדרושים קיימים ושאין בעיות משפטיות, או התחייבויות פוטנציאליות.

בדיקת נאותות תפעולית, כוללת הערכת התפעול השוטף של ההשקעהף או הרכישה כדי להבטיח שהם יעילים ואפקטיביים.

בדיקת נאותות סביבתית, כוללת בחינה של כל סיכונים, או התחייבויות סביבתיות פוטנציאליות הקשורות להשקעה.

הליך בדיקת נאותות והגורמים המעורבים בכך

בדיקת נאותות מתבצעת, בדרך כלל על ידי צד שלישי, כגון משרד עורכי דין כמו משרד עו"ד משה כאהן, משרד רואי חשבון, או חברת ייעוץ.

חשוב שתהליך בדיקת הנאותות יהיה יסודי ללא רבב, על מנת לספק הערכה מדויקת של ההשקעה, או הרכישה.

בהקשר של מיזוגים ורכישות, בדיקת נאותות, היא שלב חיוני בתהליך.

זה מאפשר לחברה הרוכשת להבין היטב את הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים הפוטנציאליים של החברה שהם שוקלים לרכוש.

זה גם מאפשר לחברה הרוכשת, לנהל משא ומתן על תנאים נוחים יותר ולהגן על עצמם מפני התחייבויות פוטנציאליות. מידע נוסף באתר https://www.kahn.co.il/he/

בדיקת נאותות חשובה גם בהקשר של השקעה בעסק מתחיל, או קטן.

זה מאפשר למשקיע להבין היטב את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים של ההשקעה ולקבל החלטה מושכלת.