מה לומדים בקורס שוק ההון?

שוקי ההון הם חלק מהמערכת הפיננסית. הם השוק לקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים. קורס שוק ההון הוא קורס המלמד את הסטודנטים על שוקי ההון, אופן פעולתו וסוגיו השונים.

רוב הסטודנטים שלוקחים קורס זה מתעניינים בעסקים או בכלכלה אך אינם יודעים הרבה על מימון. הסיבה לכך היא שמימון הוא נושא מורכב ולא כולם יבחרו להמשיך בו כמסלול הקריירה שלו.

מטרת קורס שוק ההון היא לחשוף את הסטודנטים למושגי מפתח במימון שיוכלו ליישם במסלול הקריירה העתידי שלהם. ניתן לעשות זאת על ידי מתן הבנה בסיסית כיצד פועלים שוקי ההון, ממה הם מורכבים וכיצד הם פועלים.

שוקי ההון הם חלק מהותי מחיי היומיום שלנו – אנו משתמשים בהם לקניית מניות, למכור אג"ח, לסחור במטבעות וכו'. אבל מה אנחנו יודעים על השווקים האלה? איך הם עובדים? מה

קורס שוק ההון נועד להוות מבוא מקיף לתפקידו של שוק ההון בכלכלה העולמית.

הקורס מחולק לארבע יחידות:

1) מבוא לשוק ההון

2) שווקים פיננסיים

3) תפקידו של שוק ההון בפיתוח כלכלי

4) מקרו כלכלה ומימון בינלאומי

היחידה הראשונה מספקת סקירה כללית של אופן הפעולה של השווקים הפיננסיים, תפקידם בפיתוח הכלכלי ותרומתם ליציבות מאקרו-כלכלית. הוא גם דן כיצד נסחרים במכשירים פיננסיים שונים, כגון מניות ואג"ח. לאחר מכן, היחידה השנייה מכסה נושאים מתקדמים יותר הקשורים לשווקים הפיננסיים, כולל מסחר בנגזרים, מודלים של תמחור אג"ח ואסטרטגיות ארביטראז'. היחידה השלישית מתמקדת בתפקידם של שוקי ההון בפיתוח כלכלי. הוא בוחן כיצד מדינות יכולות להשתמש בחוב ציבורי ככלי לפיתוח כלכלי או לניהול תנודות קצרות טווח בשיעורי הצמיחה. לבסוף, היחידה הרביעית מכסה מאקרו כלכלה ונושאי מימון בינלאומיים כגון שערי חליפין, סחר בינלאומי. 

למידע: https://yeda-kesef.co.il/