לפי מה נקבע שכר מינימום?

ענייני שכר הם עניינים שעומדים ברומו של עולם. כל עובד וכל מעביד רואה בעניין זה מרכיב משמעותי מחוזה העסקה, ויש לו משמעות רבה בכדאיות העסקה לשני הצדדים. היות שכך יש כללים וחוקים שנועדו לקבוע רף מסוים, כזה שיאפשר לשני הצדדים למצוא את עמק השווה שיגדיר לשניהם את גובה השכר המתאים והנכון בהתאם לאופי העבודה וליכולות של העובד.

שכר מינימום והחוקים

במטרה להגן על העובד השכיר נקבע במדינה תעריף של שכר מינימום. תעריף זה מוצג בטבלת השכר של אולג'ובס שמונה מספר אפשרויות ומקרים, והיא קובעת מהו גובה השכר המינימלי עבור מקרים אלו. שכר המינימום הרגיל הוא שכר לבוגרים מעל גיל 18 שעובדים בעבודה שגרתית מספר שעות מסוים. במידה ומספר השעות עולה, או שהעובד ממלא תפקידים גם במשמרות לילה, התעריף יהיה שונה. כמו כן כאשר מדובר על עובד קטין שכר המינימום יהיה שונה.

התאמת השכר לשכר המינימום

יש תחומי עבודה בהם גובה השכר מבחינה רשמית הוא שכר מינימום. לעומת זאת יש תחומי עבודה בהם השכר יהיה תמיד מעל השכר המינימלי. כך שכאשר יש עדכון של שכר המינימום, גם השכר במקומות עבודה או יתעדכן. אמנם החוק אינו דורש שכר של מעבר לשכר המינימום, אבל עובדים רבים לא יסכימו לעבוד בשכר מינימלי זה. מה גם שמעסיקים רבים מבינים שבשכר מינימום הם לא יקבלו את התמונה המושלמת שהם רוצים לקבל מהעובד. כי כדי לקבל עבודה מסורה ומקצועית חייבים לשלם יותר מגובה שכר מינימום.

שכר המינימום ויוקר המחיה

באופן עקרוני שכר המינימום צריך להיות מתאים ליוקר המחיה. כלומר, אדם שעובד ומשתכר בשכר מינימום אמור להצליח לכלכל את עצמו בכבוד. האם אכן כך קורה בפועל? זאת לא אמרנו. כי כיום המחיה בארץ נחשבת ליקרה ביחס למדינות אחרות ברחבי העולם, ואילו שכר המינימום נמוך למדי. מה שלא מאפשר לעובדים בשכר מינימום לפרנס את עצמם ואת משפחתם בכבוד. אמנם נעשים נסיונות להעלות את שכר המינימום ולהתאים אותו ליוקר המחיה הנוכחי בארץ. מה יהיה בעתיד? ימים יגידו ויספרו לנו על כך.