למי מיועדת משכנתא במימון ישיר?

מימון ישיר היא חברה למתן הלוואות אשר קשורה לחברה הפיננסית היציבה ביטוח ישיר אשר עוסקת במתן אשראי והלוואות לגופים פרטיים ועסקיים במשק הישראלי.

לאחרונה מימון ישיר החלה לעסוק גם בתחום המשכנתאות עבור רוכשי דירות בגדלים שונים והיא מציעה אופציות יוצאות דופן אשר יוצרת כדאיות רבה בקבלת משכנתא מגורם זה.

מדובר בחברה חוץ בנקאית אשר עוסקת באופן רוחבי בתחומים כספיים רבים והיא גורם משמעותי בעסקאות פיננסיות רבות אשר מתרחשות במשק הישראלי.

סירוב של הבנק המסחרי לקבלת משכנתא

מי שמעוניין לרכוש דירה פונה לבנקים המסחריים ומבקש משכנתא בסדר הגודל הכספי הנחוץ לו שהוא נגזרת של שווי הנכס על פי הערכת השמאי ולנתח הכספי אשר משולם בהון עצמי.

קיימים מקרים אשר בהם כל הבנקים או אחד מהם מסרבים להיענות לבקשת הלקוח לאשר לקיחת משכנתא חוץ בנקאית בתשואות פיננסים. יש לכך בדרך כלל סיבות אשר קשורות ברקע הפיננסי של אותו לקוח כמו לדוגמה אם בעבר הוא פשט רגל, ההתנהלות שלו מול הבנק אינה נאותה וכוללת החזרים של המחאות, הכנסות נמוכות של שני בני הזוג ועקב כך עלול להיות קושי בעמידה בהחזרים הכספיים, בעיה ספציפית עם הנכס, אחוז המימון חוץ בנקאי אשר דרשו הלקוחות או מטרת ההלוואה.

משכנתא במימון ישיר

כדי לקדם את העסקה פונים הלקוחות לגורם חוץ בנקאי כמו מימון ישיר. נציגי החברה בוחנים היטב את העסקה וברוב המקרים מאשרים את המשכנתא הדרושה או חלק ממנה. קיימת גמישות גבוהה מצד חברה זו  באפשרויות השונות ולכן אפשר להשיג כאן במקרים רבים משכנתאות בתנאים מצוינים.

השיעור המקסימלי של המשכנתא הוא בגובה של שבעים וחמישה אחוז מערך הנכס, הן אם מדובר בנכס אשר נרכש לצורך מגורים, כדירה שנייה או כנכס להשקעה.

במקרים רבים הריבית במשכנתא זו היא גבוהה יותר מזו של הבנקים המסחריים, אך לא תמיד. יש מקרים רבים שהריבית היא דווקא זולה יותר. כדי להקל על הלווים קיימת אפשרות לתשלום לפרק הזמן שיבחרו עד מועד מקסימלי של שלושים שנה ונעשית הצמדה לפריים בתמהיל של שבעים אחוז משכנתא.