מה זה הפקעות קרקע וכמה זה יעלה לך?

הפקעת קרקע הוא תהליך בו מדינת ישראל מפקיעה מרשותו של יחיד קרקע שהייתה שייכת לו. המטרה עשויה להיות מגוונת; פעמים מדובר על הפקעה לצורך הקמת מבני ציבור, פתרונות תחבורתיים, מטרות של תשתית חשמל וכן הלאה. הפקעה היא תמיד תהליך מורכב שמציב את בעלי הקרקע מול מציאות מאתגרת שלא קל להתמודד מולה. ככלות הכול מדובר על צעד חוקי בו המדינה רשאית לבצע את התהליך הזה מול האזרח.

תמורה והפקעה

במקרים רבים תציע המדינה תמורה לאזרח תמורת הקרקע שהיא הפקיעה. היות ונוצר צורך מסוים דווקא בקרקע המדוברת עבור המטרה לשמה מפקיעים אותה, אי אפשר להתפשר עליה, והבחירה בקרקע נעשית על פי הצורך והמטרה. אך במקרים בהם מציעים תמורה יוכל האזרח לכל הפחות לקבל את הערך שמגיע לו תמורת הקרקע שהוא מאבד. אמנם יש מצבים בהם המדינה לא מציעה תמורה, והאזרח יהיה חייב לשתף פעולה עם הרשות מפני החוק ענין. אבל במידה ומציעים לו תמורה, הוא עשוי שלא להינזק מהתהליך.

שמאי מקרקעין לייעוץ ותמיכה בתהליך

היות והפקעת מקרקעין עלולה להיות מכה חזקה וכואבת מאוד, יהיה חשוב כי האזרח ידע אל מי לפנות ומה לעשות כדי להפחית את חומרת העניין. ניתן להבין כי כאשר מיוצגים על ידי אנשי מקצוע שמבינים בעניין, אפשר להמעיט את חומרת התהליך ולעבור אותו בצורה טובה יותר. המטרה היא לשמור ככל האפשר על זכויות האזרח ועל הקרקע שברשותו, ולנסות להביע התנגדות לתהליך באמצעים חוקיים. אם כי הצעד הנכון ביותר הוא לקבל שמאות מקצועית ומדויקת באשר לערך הקרקע. פעולה זו נועדה לאפשר לאזרח לדרוש תמורה הולמת לקרקע שמפקיעים ממנו. כך שהוא יוכל לבנות את עצמו, את חייו ואת העתיד הכלכלי שלו למרות השלב המשמעותי בפניו הוא ניצב כעת שלא בבחירתו.

בחירת אנשי מקצוע מיומנים

כדי למצות את הזכויות ולעבור את התהליך מול מנהל מקרקעי ישראל בדרך הקצרה והטובה ביותר, יש לאתר שמאי מקרקעין ויועץ מוסמך ומיומן. ניסיון בנישה זו לצד ידע מקצועי מובילים להצלחות משמעותיות ששוות ללקוח הרבה כסף.