ביטוח לקבלני בנייה – כמה זה עולה

קבלן בנייה אשר מתחיל פרויקט חייב לבטח את העבודה הקבלנית על פי היקפה ועל כל רבדיה כדי להיות מוגן במקרה ביטוח, עקב כל תרחיש אשר עלול לקרות.

מדובר בביטוח בסיסי והכרחי וערכו המינימלי עולה בהתאם להוספת הסעיפים הספציפיים אשר רלוונטיים לכל פרויקט.

 

ביטוח בסיסי למיזם

הפוליסה הראשונית כוללת ביטוח לרכוש, נזקי טבע ונזקי רעידות אדמה כאשר ערך הפרויקט הוא כ – 500,000 ₪ עלות הפוליסה היא כ – 1.600 ₪.

 

תוספות לביטוח קבלנים

על חבילה זו מוסיפים את ההרחבות הנדרשות כמו לדוגמה ביטוח של מבני העזר, רכוש אשר עליו עובדים או רכוש סמוך, נזק עקיף עקב תכנון לקוי, מתקנים וציוד עזר ושכר נוסף עבור מהנדסים ואדריכלים על פי הצורך. כמו כן כיסוי למקרה של גניבת ציוד מהמבנה ועלויות תחזוקה שוטפות לתקופה של שנה.

לפוליסה זו מוסיפים גם את האחריות כלפי צד שלישי. הנוהג הוא להעניק גבול אחריות בהיקף שהוא פי עשר מערכו של הפרויקט. בהתאם לאופיו של המיזם בוחרים אם להוסיף תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים של הקבלן ושל קבלני משנה, כיסוי נרחב יותר למקרה של רעידות אדמה וביטוח חבות מעבידים, בהתאמה למשך הזמן שבו יתבצע הפרויקט ולעלויות השכר.

 

עלויות של התוספות

לכל אחד מסעיפי התוספות יש עלות ספציפית בהתאם להיקף שעליו יוחלט שהוא הנכון ביותר. העלויות הללו מתווספות לעלות הבסיסית.

בפרויקטים קטנים יחסית שהיקפם סביב 500.000 ₪ העלות הכוללת תסתכם בכמה אלפי ₪. אך כשמדובר בהיקפים עצומים של בניית מבנים או שיפוצים נרחבים, העלות תעבור את 10,000 ₪ ואף הרבה יותר מכך.

חברות הביטוח מתנות את החלת הביטוח בהיערכות נכונה ובהגנות.