סיכון בהלוואות – מה הסיכון של הלווה, מה הסיכון של המלווה

אחד המוצרים החשובים ביותר בכלכלה, בין אם בינלאומית ובין אם פנים ארצית, היא הלוואה. אי אפשר לקיים כלכלה בלי מוסד הלוואות חזק ובטוח. זה נכון לגבי מדינות, לגבי חברות ועסקים, זה בוודאי נכון לגבי פרטים בודדים.

כל אחד מאיתנו זקוק להלוואה ברמה כזו או אחרת. יש מי שלוקח אותה מהוריו או בני משפחה אחרים ויש מי שלוקח הלוואה מבנק או גוף חוץ בנקאי. בלי הלוואות אי אפשר לבצע עסקאות, בוודאי לא עסקאות גדולות.

אך כידוע, יש סיכונים לא מעטים בהלוואות, מכל סוג שהם. הסיכון העיקרי הוא, חוסר יכולת של הלווה להחזיר את הכסף. לשם כך יוצרים מנגנונים שונים שאמורים לעזור לו להחזיר את הכסף או אמורים לעזור למלווה לקבל את כספו בחזרה. מדובר על מנגנונים של ערבויות, ביטחונות, הסדרים והסכמים בין הצדדים.

סיכון נוסף הוא שהלווה יחזיר את ההלוואה אך לא בתקופת הזמן הנקובה. לשם כך קיים מנגנון של ריביות וקנסות, אשר נועד לכסות על הפסדים של המלווה.

מה הסיכונים של הלווה

גם הלווה לוקח על עצמו סיכונים שונים. החל מסיכון בנטילת הלוואה מבלי שיש לו יכולת לדעת האם יוכל להחזיר אותה או לא, וכלה בסיכון שעליו לנהל את אורח חייו והתנהלותו הכלכלית, לצד החזר ההלוואה.

הלוואות, כאמור, הן חלק בלתי נפרד מהמשחק הכלכלי. לכן, גם אם קיים סיכון צריך לקחת אותו. יחד עם זאת, חשוב מאוד לדעת להכיר את הסיכונים ולנסות לצמצם אותם כמה שיותר. רק בצורה כזו, יהיה אפשר לבצע פעולות כלכליות רבות עוצמה.

חשוב לזכור, כל הלוואה יוצרת הזדמנות כלכלית אשר ייתכן מאוד שבעתיד, תניב תשואה משתלמת לשני הצדדים.

למידע נוסף