רוצה להגדיל את נפח העבודה? רישום קבלן שיפוצים יעזור לך

רישום קבלן שיפוצים הוא המפתח להרחבת היקפי הפעילות של כל קבלו שיפוצים. לכן מי שמעוניין לקבל פרויקטים נוספים ומיזמים שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא רחב יותר, כדאי שיגיש בקשה של רישום קבלן שיפוצים בליווי עו"ד תומר סופר וזאת כדי להרחיב את ההתפתחות העסקית שלו.

רישום קבלן שיפוצים 

ההמלצה היא לפנות לעורך דין אשר בקיא בתחום זה כדי שהוא יכין את כל המסמכים ויגיש בקשה לקבלת רישום זה. בהתאם לסיווג שנקבע לקבלן שיפוצים, הוא יכול לבצע פרויקטים בהיקף הכספי שנקבע לכל רמה. ככל שהרמה עולה, כך גם האישור לבצע פעולות שערכן הכספי הוא גבוה יותר. 

בשלב ראשון עורך הדין שולח לרשם הקבלנים את כל המסמכים אשר מוכיחים שקבלן זה ביצע עבודות שיפוצים בתחומים ספציפיים ומה היו העלויות של כל אחד מהמיזמים. כדי להעלות לסיווג גבוה יותר, ההכנסה מכל הפרויקטים יחד בשנה מסוימת חייבת להיות לפחות % 70 , מתוך ההיקף שאושר לביצוע על ידי קבלן זה. 

החשיבות הגדולה של רישום קבלן שיפוצים 

כאשר קבלן מקבל רישיון מטעם רשם הקבלנים הוא נכנס לקבוצה של קבלנים שהם מקצועיים, אמינים וקיבלו הכרה רשמית לכך. לכן יש להם יתרון משמעותי על פני כל קבלני השיפוצים האחרים שלא הגישו בקשת רישום קבלנים, או שאינם עומדים בקריטריונים הללו.

בזכות הרישיון הם יכולים להגיש בקשה להעסיק עובדים זרים, אשר יסייעו להם במהלך הפרויקטים השונים. בנוסף לכך הם יכולים בהתאם לסיווג שלהם לבצע עבודות רחבות יותר אצל גורמים עירוניים וממשלתיים בהתאם להצעות מחיר ולמכרזים. כמו כן הם יוכלו לטפל בנושא קבלת היתרי בנייה מהרשויות השונות כדי לבצע אותם בפועל במיזמים שונים שהם מקדמים.