ליווי יזמים: מי צריך את זה?

ליווי יזמים

יזמים אשר עומדים לבצע עסקת נדל"ן בהיקפים גדולים, אינם מודעים לכל ההיבטים של עסקה זו ולכן קיימת חשיבות רבה לליווי משפטי של עורכי דין אשר מתמקצעים בתחום המקרקעין, כדי שיבדקו עבורם את העסקה על כל היבטיה. רק לאחר בדיקה של מלוא המעטפת יוכלו היזמים לקבל החלטה מושכלת בנושא העסקה הספציפית.

בדיקה מעמיקה של עורך הדין

אדם מציג את עצמו בפני היזם כבעל הקרקע, אך עורך דין ליווי יזמים בודק זאת באופן מעמיק בלשכת המקרקעין המחוזית. על פי נסח הטאבו הוא רואה מיהם בעלי הזכויות בקרקע, אם מדובר באדם זה ואם יש שותפים בנכס. אם קיימים על הנכס שעבודים, עיקולים, רישום זכויות כמו הערת אזהרה, אשר מבהירה שהנכס כבר נמצא בהליכי מכירה לגורם אחר.

בנוסף לכך עורך דין מקרקעין בוחן את הנתונים לגבי ייעוד הקרקע ברשות המקומית. אם מדובר בשטח חקלאי שאמורים להפשיר אותו בקרוב למטרת הקמת שכונה חדשה בעיר. על פי סעיף 22 הוא יקבל מהשמאי את מלוא המידע, מתי תופשר הקרקע אם בכלל, מה יהיה הייעוד שלה, מהו הערך הכספי שלה כעת וכו'.

הוצאות נלוות לרכישת הקרקע

לרכישה של הקרקע קיימות עלויות נלוות שערכן הוא גבוה מאד, מדובר לא אחת במאות אלפי ₪ ואף מעבר לכך. בעזרת השמאי אפשר לחשב את העלויות המשוערות של כל ההיטלים. לאחר מכן אפשר לבצע תחשיב כלכלי אם העסקה כדאית.

הדבר תלוי בכמות הדירות או המשרדים שיוקמו על שטח זה, עלויות הבנייה של כל הפרויקט מול המחיר הריאלי של מכירת כל הנכסים. ללא ליווי משפטי צמוד ומקצועי של מצנר גולדשטיין רבי עורכי דין , היזם לא יקבל את כל התשובות לצורך קבלת ההחלטה.