משכנתא למסורבים בבנק

דירוג אשראי נמוך או אחד מהחוקים הנוקשים של בנק ישראל יכול לגרום לכם לקבל סירוב מהבנק למשכנתא או לתוספת המשכנתא שאתם מבקשים. מה שבעבר היה קל ונוח יותר לקבל היום עשוי להיתקל באתגרים שונים ולגרום לכך שהבנק יסגור בפניכם את הברז ולא רק עבור הלוואות רגילות אלא גם עבור משכנתא וגם במידה ויש לכם נכס ביד.

משכנתא למסורבים בבנק נפוצה כיום הרבה יותר מאשר בעבר וניתנת על ידי גופי אשראי חוץ בנקאיים, קרנות מימון שונות ובתי הלוואות המפוקחים על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון. אלה כאמור פועלים תחת חוקים פחות מחמירים ונוקשים מבנק ישראל ולכן הסבירות שלכם לקבל את המשכנתא הינה גבוהה יותר.

איך להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל משכנתא למסורבים בבנק?

משכנתא למסורבים בבנק היא משכנתא הניתנת על ידי גוף חוץ בנקאי המפוקח על ידי משרד האוצר. אומנם מדובר יהיה בגוף חיצוני לבנקים והוא אינו כפוף לתנאים ולחוקים של בנק ישראל אולם עדיין מדובר בגוף פיננסי שבוודאי ירצה לוודא למי הוא מעניק הלוואה ולבחון את רמת הסיכון שלו. על כן יש כמה פעולות שאתם יכולים לבצע כדי להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל משכנתא מסוג זה. בראש ובראשונה כדאי יהיה להכין תוכנית הבראה פיננסית בעזרת המרכז להבראה פיננסית אותה תוכלו להציג לגוף החוץ בנקאי, זאת כדי להציג להם כיצד תחזירו את ההלוואה בסיום התקופה. 

משכנתא למסורבים בבנק הינה משכנתא בריבית גבוהה יותר בדרך כלל ולכן עדיף לקחת אותה לטווח זמן קצר. אין זה אומר שלא תוכלו לפרוס את המשכנתא לכמה שנים, התנאים כאמור תלויים בגוף המלווה, אולם בשל העובדה שמדובר בריביות גבוהות בדרך כלל ההחזר לאורך התקופה הוא גדול בהרבה מאשר במשכנתא רגילה מהבנק. לכן בדרך כלל נוטלי ההלוואה מחפשים למחזר את המשכנתא עם משכנתא בנקאית בריבית נמוכה יותר לאחר מספר שנים.