עורך דין פלילי מומחה לעבירת מעשה מגונה במשרד

מעשה מגונה במשרד פוגע ביחסי העבודה ומוביל במקרים רבים לכתב אישום פלילי. עם זאת, פעמים רבות תלונה על מעשה מגונה במשרד מתבררת כחסרת בסיס במציאות, בניסיון להפליל את מי שלא פשע ואולי גם לסחוט אותו. תלונה על מעשה מגונה באה בדרך כלל מצד נשים אשר טוענות שגבר שלח ידיים או נישק אותן ללא הסכמה, או הפעיל כוח בניגוד לרצונן. עבירות דומות קיימות גם בין גברים וכוללות אלימות והשפלה. החוק מבחין בין עבירות של מעשה מגונה בקטינים נורמטיביים לבין ניצול של נשים וגברים מעורערים בנפשם או לוקים בשכלם וכן בין מעשה מגונה בסיוע כלי נשק קר או חם וגרימת חבלה גופנית במתכוון לבין מעשה מגונה שלא כולל את הפעולות הללו.

תלונה לגבי מעשה מגונה יכולה לנבוע מתסכול של המתלוננת או מ"סגירת חשבונות" על רקע מקצועי ואישי. כך למשל נשיקה שניתנה על בסיס ידידותי עלולה להפוך לטענה על נשיקה בכפייה כלומר מעשה מגונה. במקרים כאלה הגבר נאלץ להתעמת עם טענות לאחר זמן רב וקשה לו להוכיח את חפותו. במקרים כאלה עו"ד פלילי מומחה יכול לסייע בהתנהלות נכונה ולמזער את הנזקים של מרשו.

עורך דין פלילי מדריך במסגרת תפקידו את מרשו כיצד להתנהל מול רשויות החוק במקרה של הגשת תלונה על מעשה מגונה במשרד. לעתים תלונה כזו אינה מגובה בשום עדות ולכן סביר להניח שהיא תידחה בבית המשפט. הדרכה מתאימה של עורך דין פלילי בעניין מעשה מגונה במשרד תוכל לסייע למי שהושגה נגדו תלונה לתפקד בצורה מקצועית בחקירת משטרה ובכך להקטין את הסיכויים להגשת כתב אישום נגדו. התנהלות נכונה בחקירה תמנע מהנאשם הודאה מיותרת בעבירות שלא ביצע ותאפשר לו לענות בסבלנות ובצורה מדויקת ע שאלות החוקרים מבלי להיכשל בלשונו. במקרים רבים טענות למעשים מגונים במשרד לוקות בחוסר בהירות סביב שאלת ההסכמה וההבנה של שני הצדדים בנוגע למה שקרה במציאות, כמו במקרים של ליטוף מקרי של גוף האישה ולכן חשוב להסביר זאת היטב בחקירה.