אבנר הייזלר סוגי קופות גמל

אחד החוקים שעלו בממשלה בשנים האחרונות הוא חוק קופת גמל. קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני המיועד גם לשכירים ולעצמאיים, והוא מיועד לחיסכון לטווח ארוך. מטרת החיסכון הזה הוא לאפשר לחוסכים לחסוך סכום של כסף עד הפרישה. לשכירים מבין החוסכים החיסכון מתבצע גם על ידי המעסיק, וכך הוא משתתף יחד עם העובד בהפקדות החודשיות.

עצמאיים בעלי עסק או משלח יד יכולים אף הם להפקיד כספים בקופת גמל, אך הם אינם זכאים להפקדה מטעם מעסיק. מעסיקים ושכירים שמפקידים בקופת גמל זכאים להטבות, הטבות אלו מעודדות אותם להפריש יותר.

הכספים הנצברים בקופות הגמל מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים, ובניגוד לקופות אחרות הכסף, הנחסך יכול הביא תשואה גדולה וכך תצאו ברווח.  אבנר הייזלר מומחה לתביעות מציין כי קיימות מגוון רחב של קופות גמל בהתאם לאופיים ולצרכים של החוסכים.

סוגי קופות גמל.

קופת גמל לחיסכון תגמולים ופיצויים- ניתן להפריש אל קופות אלו פיצויים המופרשים מין המעסיק

קופות גמל מרכזיות לפיצויים- המיועדות להפרשות לפיצויים, במקרה של פיצויים או פרישה. אבנר הייזלר מציין כי קופות אלו היו נפוצות בעבר אך כיום לא ניתן להפקיד אל קופות אלו.

קופת גמל להשקעה חיסכון פלוס – אבנר הייזלר מסביר כי קופה זו מאפשרת חיסכון לטווח קצר, בינוני,  והן לטווח הארוך. 

קרן השתלמות- זוהי קופת גמל לחוסכים שאינם מעוניינים לחסוך לטווח ארוך. קופה זו היא לטווח קצר 3-6 שנים. כספי החיסכון שבתוכנית זו היו מיועדים למטרת השתלמויות , אך כיום אין זה כך.

עמית במעמד שכיר- פתיחת החשבון נעשית על ידי המעסיק.

עמית במעמד עצמאי- הקרן תלויה בהכנסות העמית.

קופת גמל המנוהלת לפי גיל –  אבנר הייזלר טוען כי היא מיוחדת משום שהיא פונה אל מבוטחים רבים משלל גווני האוכלוסייה ללא קשר לגילם הייחוד במודל הוא כי ישנה קרן השתלמות המתאימה לכל גיל בהתאם לקבוצת הגיל, כך שככל שהגיל הינו גבוה יותר הסיכון בהשקעה זו יורד.

תגמולים ופיצויים לבני 50

תגמולים ופיצויים לבני 50-60 שנה

תגמולים ופיצויים לבני 60 ומעלה

קופת גמל לדמי מחלה – קופה זו מיועדת אך ורק למעסיקים והם מפרישים בקופה זו דמי מחלה לעובדים. אבנר הייזלר מומחה לתביעות נגד חברות הביטוח ממליץ שמעסיקים ישקעו בקופת גמל זו.

*יודגש כי אבנר הייזלר אינו עורך דין, אך מומחה בהגשת תביעות אל מול חברות הביטוח על כל הצד הפרוצדורלי.