נפגע לכם הבית בסערה? זה מה שאפשר לעשות

את הסערה נהוג להגדיר כנזק מן הטבע והיא נגרמת כתוצאה מרוח חזקה, ממטר חזק, שלג או פגיעה של ברק, בשל כך, באם אתם מבוטחים בביטוח מבנה או תכולה, כי אז הפוליסה שלכם כוללת נזק זה.

 

נפגע לכם הבית בסערה? זה מה שאפשר לעשות

במידה והוסב נזק לדירה או לרכוש שלכם מפאת סערה, אינכם נדרשים לבצע ביטוח מיוחד, מכיוון שנזקי טבע או סערה מכוסים בפוליסת המבנה והתכולה סטנדרטית, זאת באם אין ברשותכם ביטוח שהינו חסר. במקביל לכך, במידה ורכשתם כבר ביטוח אבל הנזק כבר הוסב לכם, הביטוח לא ישפה אתכם בעבור הנזק הקודם שלכם. תוקפו של הביטוח תקף רק לאחר שחברת הביטוח מסכימה עבור הכיסוי של הביטוח או שהופקה פוליסת ביטוח תקנית. אחרי שתמלאו אחר הצעת חברת הביטוח, עליכם לבדוק עם סוכן הביטוח שלכם באיזה מועד ייכנס הכיסוי של הביטוח אשר אותו רכשתם מבעוד מועד לתוקף וכן לבקש את המענה על כך בטופס מדויק, למען מניעה בעתיד של חוסר הבנה. כל נזק אשר הוסב לכם בטרם היה לכם כיסוי של ביטוח, לא יכוסה לכם בו. ברמה הכללית, חברת הביטוח עשויה לשפות אתכם עבור כל עלות של נזק אשר הוסב לכם. כדי שתימנעו מסיטואציה אשר קיים תת ביטוח, עליכם במלוא מובן המלה לבקש מאת סוכן הביטוח שלכם לשלוח סוקר מטעמו, אשר יאמוד את הסכום של הביטוח לתכולה ולמבנה שלכם, בכדי להימנע מחוסר סיכום במועד אשר בו יבוצע הנזק.

במידה ואתם שוכרים דירה ולא אכפת לכם מן הביטוח שלה, מכיוון שהדירה איננה שייכת אליכם, כי הרי אתם שוגים באופן מובהק, בעוד הנכם בלתי מודעים לסכנה האורבת לכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. בסכום בן כמה מאות ₪ ביכולת שלכם להימנע ממצב אשר בו יוסב לכם נזק כלכלי רב, אשר בעטיו אתם תיכנסו להרבה הוצאות כלכליות ולהרבה גירעונות מיותרים, בשל העובדה כי לא נתתם את דעתכם על נקיטת השיקול של לבצע ביטוח בחברת ביטוח, אשר יכסה הן את התכולה והן יכסה את הדירה השכורה אשר בה הנכם מתגוררים. כאשר הנכם שוכרים דירה עומדות בפניכם שתי אופציות, כלהלן – האחת – לבקש מבעל הדירה השכורה שלכם כי יבטח על החשבון שחו את הדירה השכורה שלכם ויכניס אתכם כמבוטחים אל הפוליסה תוך נתינת אחריות שהינה צולבת ואי אפשרות של שיבוב עבור כל נזק אשר תגרמו בשוגג. השניה – להגיע לידי סיכום עם בעל הדירה השכורה שלכם, כי הוא יבטח בעצמו את הדירה השכורה שלכם ויקזז את הסכום האמור מן דמי השכירות שלכם. במצב זה, אתם תתחייבו להניח סעיף של שעבוד אל הפוליסה למען בעל הדירה השכורה שלכן וכן לרשום אותו כבעלים של הפוליסה, כדי להבטיח בידיו כי בעת הסבת נזק, השיפוי יגיע לידיים שלו ולא יינתן לכם.

 

למידע נוסף וייעוץ מקצועי – מוזמנים לפנות לעו"ד שי סולטן.