יוסי שדה

יוסי שדה הוא אחד האנשים המשפיעים ביותר בתחום הנוער בסיכון בישראל ובעיקר באזור גוש עציון. רבים מתייעצים עם יוסי שדה כדי לקבל טיפים נכונים וחשובים להקמת חוות נוער ויוסי סייע וייעץ לעשרות ארגונים ועמותות.

החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות מקפידה להציג עצמה כגוף מקצועי נטול פניות, ואכן, היא כוללת דרג מקצועי בעל ניסיון רב ועשיר שנצבר במהלך עשורים של עבודה. גוף זה תרם רבות לפיתוחה המבורך של הארץ שלנו.

יוסי שדה התחיל את דרכו לבניית חוות שדה בר יחד עם החטיבה להתיישבות שראתה בכך הקמת חווה לצרכים רבים וחשובים ובכללם – עזרה לנוער במצוקה ולנוער החי ללא קורת גג.

מי פונה לחווה?

חניכים מגיעים לחווה על ידי הפניה מרשויות החוק ושירותי הרווחה, בהסכמת הורי הקטינים.

לחווה נשלחים נערים מכל קצוות הארץ אשר לא הסתדרו בכל המסגרות אליהם נשלחו והחווה היא הצלתם ועתידם מכל אלו.

כל נער שגר בחווה זו יודע, שהמקום זה ביתו.

החשיבות הנשגבה של ההתיישבות.