מהן זכויות האישה בגירושין?

לצידה של האישה עומדות זכויות רבות אשר חשוב מאוד למצות אותן בתהליך הגירושין. הזכויות העיקריות שלה הן הזכות למשמורת על הילדים, הזכות לקבלת תשלום מזונות ילדים מהבעל לשעבר (מאבי הילדים), הזכות לקבלת מזונות כלפי עצמה מהבעל לשעבר, והזכות להגשת סעד זמני. 

זכויות האישה בגירושין – משמורת

ככל שגילם של הילדים אינו גבוה מגיל שש הרי שהאישה היא זו אשר הילדים יגורו אצלה והם יהיו עמה. להוציא מקרים חריגים כמו למשל חוסר יכולת נפשית או מנטאלית לטפל בילדים, מצב רפואי שלא מאפשר, או תלות בתרופות נרקוטיות למשל. אבי הילדים, במסגרת הסדרי הראייה, יש לו הזכות לבקר את הילדים ולהסדר ראייה, אולם ככלל הילדים יגורו וישהו אצל אימם. לקריאה בנושא חלוקת רכוש בגירושין

זכויות האישה בגירושין – מזונות הילדים

חובתו של אבי הילדים היא בתשלום המזונות. אבי הילדים ישלם לאם מדי חודש סכום שייקבע בכדי לממן את ההוצאות השונות עבור הילדים כמו למשל ביגוד, צרכים בריאותיים, צרכי חינוך ועוד. גם אם אבי הילדים לא מצוי במצב כלכלי איתן, עליו לשלם מזונות.

זכויות האישה בגירושין – מזונות האישה

עד לסיומו של תהליך הגט האישה מקבלת תשלום עבור עצמה מהבעל. חשוב להבהיר שזוהי חובתו של הבעל לשלם לאישה מדי חודש את המזונות של עצמה, להוציא מקרים חריגים. לאישה עומדת הזכות להמשיך לחיות באותה רמת חיים לפני הגירושין כאשר חיו יחדיו, ועל הבעל לשלם לה מזונות.תהליכי גירושין הם לא פשוטים מבחינה אישית. גם אלמנט הידע וההבנה בפרטי החוקים ובמה מגיע או לא מגיע הוא משוכה לא קלה לפיצוח, ולכן, על מנת למצות את כלל הזכויות המגיעות לך מומלץ בהקדם האפשרי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, ע"י עו"ד מקצועי. למידע נוסף יהודה אבלס טוען רבני