asaf

תפקידו של רואה חשבון

תפקידו של רואה חשבון הוא להכין ולתחזק רישומים פיננסיים. הם מכינים דוחות כספיים, מנתחים נתונים וממליצים לעתיד החברה. תפקידו של יניב ארד רואה חשבון למשל,

קרא עוד »

משכנתא למסורבים בבנק

דירוג אשראי נמוך או אחד מהחוקים הנוקשים של בנק ישראל יכול לגרום לכם לקבל סירוב מהבנק למשכנתא או לתוספת המשכנתא שאתם מבקשים. מה שבעבר היה

קרא עוד »